This page in english
MenuetOS op een diskette plaatsen
MenuetOS.be
MenuetOS op een diskette plaatsen.
Hulpsoftware downloaden

MenuetOS past op één diskette, maar je hebt een programma zoals rawwrite nodig om het image bestand dat zich binnenin het zip bestand bevind op de diskette te plaatsen.

Diskette schrijven met RawWrite
1 Start Rawwrite op
2 Geef de locatie van het imagebestand op.
3 Klik op Write.
4 Herstart de computer met de schijf in de drive.
MenuetOS starten

Nu hoef je de computer alleen maar op te starten met de diskette in de diskdrive.